Podcast

Podcast door Michel Krielaars
NRC, 17 maart 2023

De Beauvoir ervoer: het vergt moed om vrij te zijn

Fixdit-lid Jannah Loontjens was te gast bij NRC’s boekenpodcast Tussen de regels om te praten over De tweede sekse van Simone de Beauvoir. De Beauvoir overleed in 1986. Maar over de rol van de vrouw in het publieke domein en de voorwaarden voor een vrij en authentiek bestaan discussiëren we nog altijd. Hoe kan Simone de Beauvoir ons vandaag de dag nog bij deze vraagstukken helpen? En waarin is haar visie juist gedateerd? Een gesprek tussen Michel Krielaars, Jannah Loontjens en Rosan Hollak.

Podcast door Fleur Speet
28 februari 2023

Turn the tables: de staat van de vrouw in de letteren

Tijdens het internationale festival Brandhaarden: Female Voices in ITA sprak Fleur Speet over de staat van de vrouw in de letteren. ‘De grote leugen van de literatuur is de afwezigheid van de vrouwelijke beleving, of het dédain waarmee die beleving wordt bekeken.’ Speet noemt de namen van vrouwen uit de geschiedenis die belangrijke boeken schreven, maar vooralsnog niet vinden zijn in de geschiedenisboeken.

Lize Vrolix
Podcast door DeBuren & Kantl
1 juni 2021

Podcast Canonconversaties over de positie van vrouwen in de Nederlandse canon

In deze aflevering van Canonconversaties spreken literatuurwetenschapper Maaike Meijer en auteur Annelies Verbeke met host Anke Verschueren over het gebrek aan vrouwen in de canon. De veronderstellingen die hieraan ten grondslag liggen zijn hardnekkig. Hoe kunnen we dit tegengaan? En welke onterecht ‘vergeten vrouwen’ kunnen nog opgevist worden uit de literatuurgeschiedenis? Deze podcast wordt gemaakt door Vlaams-Nederlands cultuurhuis DeBuren en Kantl, de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal en letteren.