Fixdit in de klas

Bij een aantal moderne klassiekers geschreven door vrouwen ontwikkelt Fixdit een podcast en in samenwerking met Vlogboek educatief materiaal voor scholieren: vlogs en lesbrieven. Met dank aan de literatuurgeschiedenis.org voor de financiële steun.