Lesmateriaal

Bij een aantal moderne klassiekers geschreven door vrouwen ontwikkelt Fixdit een podcast en in samenwerking met Vlogboek educatief materiaal voor scholieren: vlogs en lesbrieven (zie onder). De vierde vlog en lesbrief gaan over de speelse roman Een dwaze maagd van Ida Simons. Kijk ook eens op literatuurgeschiedenis.org. Met dank aan literatuurgeschiedenis.org voor de financiële steun.