canon

Lize Vrolix
Podcast door DeBuren & Kantl
1 juni 2021

Podcast Canonconversaties over de positie van vrouwen in de Nederlandse canon

In deze aflevering van Canonconversaties spreken literatuurwetenschapper Maaike Meijer en auteur Annelies Verbeke met host Anke Verschueren over het gebrek aan vrouwen in de canon. De veronderstellingen die hieraan ten grondslag liggen zijn hardnekkig. Hoe kunnen we dit tegengaan? En welke onterecht ‘vergeten vrouwen’ kunnen nog opgevist worden uit de literatuurgeschiedenis? Deze podcast wordt gemaakt door Vlaams-Nederlands cultuurhuis DeBuren en Kantl, de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal en letteren.

Essay door Fleur Speet, Jannah Loontjens, Manon Uphoff en Annelies Verbeke
De Standaard, 16 januari 2021

De literaire canon heeft meer sokkels nodig

Vrouwelijke auteurs zijn vaak vernieuwers, maar in de literatuurgeschiedenissen zie je daar nauwelijks iets van terug. Want op een heel subtiele manier denken we allemaal dat vernieuwing hoort bij mannelijke auteurs en dus zijn literatuurgeschiedenissen vooral verhalen van witte westerse mannen. Inmiddels is het wel duidelijk dat deze invalshoek achterhaald is.

Patricia van Arkel
Essay door Jannah Loontjens, Fleur Speet en Manon Uphoff
Trouw, 10 januari 2021

Tijd voor meer vrouwen in de literaire canon!

Wie weet dat de eerste Nederlandse briefroman geschreven werd door twee vrouwen (Betje Wolff en Aagje Deken)? En dat de eerste Nederlandse historische roman op naam staat van een vrouw (Margaretha de Neufville)? Of dat in onze literatuur de eerste romans over homoseksualiteit door vrouwen werden geschreven (Anna Blaman)? En wie weet dat de Nederlandse postmoderne roman al ver voor de troepen uit door een vrouw werd gepubliceerd (Hella Haasse)?