Opinie

Essay door Sofie Verraest
4 oktober 2022

Ontvangstrede

Sofie Verraest van collectief Hyster-x nam het eerste exemplaar van het Fixdit-manifest in ontvangst. Daarbij sprak ze deze rede uit – over de verbondenheid tussen onze collectieven en de noodzaak van verzet.

Jennifer Drabbe
Essay door Jannah Loontjens
De Trouw, 1 september 2022

Kijken hoe je dochter opgroeit, hoe groots is dat

Als haar dochter haar achttiende verjaardag viert, maakt Jannah Loontjens een plakboek. De foto’s zetten haar aan het denken over geluk en gevaren; over hoe wat intiem is, eigenlijk heel groot is en universeel.

Essay door Fleur Speet
De Nederlandse Boekengids, 24 augustus 2022

Een gevaarlijke verhouding

Hoewel Haasse zich niet eenduidig achter het feminisme schaarde, toont ze in haar literaire werk wel verzet tegen mannelijkheid als overheersende vorm. In Een gevaarlijke verhouding of Daal-en-Bergse brieven, ziet Fleur Speet, gaat ze de dialoog aan over de rol van ‘dappere, zelfbewuste, zelfstandige, intelligente, doortastende en toch door en door vrouwelijke vrouwen’.

Essay door Yra van Dijk
De Gids, 21 juli 2022

Een driedubbele afwijzing

Fluïde genderidentiteit in een fluïde literaire vorm. Het is ronduit verbijsterend dat Andreas Burniers revolutionaire roman Een tevreden lach niet tot de canon van de Nederlandse literatuur wordt gerekend.

Interview door Samira Atillah
De Morgen, 13 mei 2022

Genderkloof in subsidietoekenning voor schrijvers -Interview

Wie een werkbeurs aanvraagt bij Literatuur Vlaanderen om een boek te schrijven kan maar beter geen vrouw zijn. Mannen hebben niet alleen meer kans op een subsidie, ze krijgen ook meer geld. ‘We moeten beseffen dat we literatuur meten met een mannelijke lat.’ Een interview met schrijver en Fixdit-lid Gaea Schoeters, literatuurwetenschapper Corina Koolen en Yannick Geens van Literatuur Vlaanderen.

Video door Christine Otten
14 april 2022

Ru Paré lezing van Christine Otten

Christine Otten gaf de tweede Ru Paré lezing, over kunst en verzet. Ze hekelt het neoliberale denken, waarin individuele merites worden bejubeld en geen rekenschap wordt gegeven van verschillen in mogelijkheden. Haar eigen weg naar het schrijverschap was allesbehalve vanzelfsprekend. In deze lezing beschrijft zij wat fictie volgens haar vermag – en hoe het schrijven ervan haar eigen leven heeft verrijkt.

Interview door Marlene Lunter
Boekenpost, 11 april 2022

‘We willen een wereld van gelijkwaardigheid’ – Interview Boekenpost

Boekenpost interviewde Annelies Verbeke en Jannah Loontjens over het ontstaan van Fixdit en de plannen voor de toekomst. ‘Er zijn al vaker initiatieven in het verleden geweest om dit te veranderen. Het is iets dat je steeds opnieuw op de kaart moet zetten. Als je het niet doet, dan deemstert het weg. Maar er lijkt nu iets veranderd.’

Uncategorized door Yra van Dijk
De Gids, 7 april 2022

Tragiek voor de goede luisteraar

Ida Simons’ roman Een dwaze maagd is geestig en heeft een lichte toets. Dat de voorafschaduwing van de Holocaust eroverheen hangt, maakt het ook een uitermate tragisch verhaal. Hoe is het mogelijk dat dit meesterwerk in de literaire canon ontbreekt?

Essay door Sanneke van Hassel
De Gids, 15 februari 2022

De kunst van het samenzijn

In de fictie van vrouwelijke auteurs van vijftig, honderd jaar geleden lees je hoe onze (over)grootmoeders leefden. Dat geldt ook voor de romans en verhalen van de Indische schrijfster Lin Scholte. Samenzijn, er voor anderen zijn, dat is waar haar personages zich vooral mee bezighouden. Sanneke van Hassel las haar novellen, evenals Een revolverschot van Virginie Loveling en Laten we vader eruitgooien van Mary Dorna.

Column door Christine Otten
De Volkskrant, 5 januari 2022

Bondgenoten, geen concurrenten

Christine Otten is blij dat ze deel uitmaakt van schrijverscollectief Fixdit: ‘Voor mij zit de grootste winst erin dat we elkaar als bondgenoten zien en niet langer als concurrenten. Waarmee we impliciet óók afrekenen met het neoliberale argument (vaak gehoord als je ongelijkheid ter discussie stelt) dat de ‘besten’ winnen, en de ‘verliezers’ het aan zichzelf te wijten hebben.’