Essay

Essay door Fleur Speet
25 maart 2023

Het gevaarlijke spel dat schrijven heet

Een gevaarlijke verhouding of Daal-en-Bergse brieven is een van de gevaarlijkste boeken die Hella S. Haasse geschreven heeft. Niet alleen door de titel, maar ook door de literaire stunts die ze erin uithaalt. Haasse onderneemt een zoektocht naar machtige vrouwen en verknoopt daarbij feiten met fictie en emoties, schrijft Fleur Speet.

Essay door Sofie Verraest
4 oktober 2022

Ontvangstrede

Sofie Verraest van collectief Hyster-x nam het eerste exemplaar van het Fixdit-manifest in ontvangst. Daarbij sprak ze deze rede uit – over de verbondenheid tussen onze collectieven en de noodzaak van verzet.

Jennifer Drabbe
Essay door Jannah Loontjens
De Trouw, 1 september 2022

Kijken hoe je dochter opgroeit, hoe groots is dat

Als haar dochter haar achttiende verjaardag viert, maakt Jannah Loontjens een plakboek. De foto’s zetten haar aan het denken over geluk en gevaren; over hoe wat intiem is, eigenlijk heel groot is en universeel.

Essay door Fleur Speet
De Nederlandse Boekengids, 24 augustus 2022

Een gevaarlijke verhouding

Hoewel Haasse zich niet eenduidig achter het feminisme schaarde, toont ze in haar literaire werk wel verzet tegen mannelijkheid als overheersende vorm. In Een gevaarlijke verhouding of Daal-en-Bergse brieven, ziet Fleur Speet, gaat ze de dialoog aan over de rol van ‘dappere, zelfbewuste, zelfstandige, intelligente, doortastende en toch door en door vrouwelijke vrouwen’.

Essay door Yra van Dijk
De Gids, 21 juli 2022

Een driedubbele afwijzing

Fluïde genderidentiteit in een fluïde literaire vorm. Het is ronduit verbijsterend dat Andreas Burniers revolutionaire roman Een tevreden lach niet tot de canon van de Nederlandse literatuur wordt gerekend.

Essay door Sanneke van Hassel
De Gids, 15 februari 2022

De kunst van het samenzijn

In de fictie van vrouwelijke auteurs van vijftig, honderd jaar geleden lees je hoe onze (over)grootmoeders leefden. Dat geldt ook voor de romans en verhalen van de Indische schrijfster Lin Scholte. Samenzijn, er voor anderen zijn, dat is waar haar personages zich vooral mee bezighouden. Sanneke van Hassel las haar novellen, evenals Een revolverschot van Virginie Loveling en Laten we vader eruitgooien van Mary Dorna.

Essay door Maaike Meijer
De Gids, 22 december 2021

Blamans lesbische aristocratie

Homoseksuele liefde als een uitweg uit de burgerlijke, voorspelbare heteroseksuele liefde. De roman Eenzaam avontuur van Anna Blaman was met zijn impliciete pleidooi voor een ‘aristocratie van marginaliteit’ zijn tijd ver vooruit.

Essay door Fleur Speet, Jannah Loontjens, Manon Uphoff en Annelies Verbeke
De Standaard, 16 januari 2021

De literaire canon heeft meer sokkels nodig

Vrouwelijke auteurs zijn vaak vernieuwers, maar in de literatuurgeschiedenissen zie je daar nauwelijks iets van terug. Want op een heel subtiele manier denken we allemaal dat vernieuwing hoort bij mannelijke auteurs en dus zijn literatuurgeschiedenissen vooral verhalen van witte westerse mannen. Inmiddels is het wel duidelijk dat deze invalshoek achterhaald is.

Patricia van Arkel
Essay door Jannah Loontjens, Fleur Speet en Manon Uphoff
Trouw, 10 januari 2021

Tijd voor meer vrouwen in de literaire canon!

Wie weet dat de eerste Nederlandse briefroman geschreven werd door twee vrouwen (Betje Wolff en Aagje Deken)? En dat de eerste Nederlandse historische roman op naam staat van een vrouw (Margaretha de Neufville)? Of dat in onze literatuur de eerste romans over homoseksualiteit door vrouwen werden geschreven (Anna Blaman)? En wie weet dat de Nederlandse postmoderne roman al ver voor de troepen uit door een vrouw werd gepubliceerd (Hella Haasse)?