Podcast

Lize Vrolix
Podcast door DeBuren & Kantl
1 juni 2021

Podcast Canonconversaties over de positie van vrouwen in de Nederlandse canon

In deze aflevering van Canonconversaties spreken literatuurwetenschapper Maaike Meijer en auteur Annelies Verbeke met host Anke Verschueren over het gebrek aan vrouwen in de canon. De veronderstellingen die hieraan ten grondslag liggen zijn hardnekkig. Hoe kunnen we dit tegengaan? En welke onterecht ‘vergeten vrouwen’ kunnen nog opgevist worden uit de literatuurgeschiedenis? Deze podcast wordt gemaakt door Vlaams-Nederlands cultuurhuis DeBuren en Kantl, de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal en letteren.